Implantater

Et tandimplantat er en titaniumskrue – en slags kunstig tandrod – som indsættes i kæbeknoglen. På denne tandrod kan placeres en tandkrone, altså en kunstig tand.

Tandimplantater er en god løsning til at erstatte én eller flere mistede tænder, og behandlingens succesrate er i Danmark ca. 98 pct. Implantater kan både erstatte enkelte manglende tænder og benyttes som fundament til en fastsiddende eller aftagelig tandbro.

Flere vælger at få foretaget implantatbehandlinger i udlandet, fordi det tidligere har været markant billigere end i Danmark. Prisforskellene er dog mindsket i de senere år, så den umiddelbare gevinst ved at få foretaget implantatbehandlinger i udlandet er ikke længere så stor. Der kan desuden være risici ved at få tandbehandling i udlandet.

Implantatbehandlings procedure

Implantatet sættes ned i kæbeknoglen, hvor der tidligere har siddet en tand.

Når implantatet er isat, skal kæbeknoglen hele og hvile (hhv. 3 måneder i underkæben og 6 måneder i overkæben). Under helingen vokser kæbeknoglen sammen med implantatet.

Når helingsperioden er overstået påsættes endelig en opbygning og en tandkrone.

Fordele ved implantater

Implantater er et godt alternativ til almindelige brobehandlinger, fordi man undgår at bore i sunde nabotænder. Endvidere er implantater et godt alternativ til delproteser, fordi den ikke er aftagelig, men fungerer som en fastsiddende implantatunderstøttet bro.

Såfremt en patient er utilfreds med sin helprotese, kan der indsættes implantater til fiksering af protesen.

Implantatsystem

Hos Tandlægerne i Brønshøj anvender vi udelukkende implantater af meget høj kvalitet. Vi anvender implantater lavet af Astra og Ankylos, da disse systemer er udbredt både hos tandlæger i ind- og udland.